ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ TEXNΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

About

To πρόγραμμα OPEN ART του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020. Ανήκει στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου. Κάθε δράση του Πανεπιστημίου και των μελών του, η οποία αφορά στην επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει στη Δια Βίου Μάθηση πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Οι βασικοί άξονες δράσης του Κέντρου είναι οι κάτωθι:
• Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και εν γένει Διά Βίου Μάθησης  καθώς και Επιμορφωτικών Σεμιναρίων.
• Ανάπτυξη Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.
• Σύναψη Προγραμματικών Συμφωνιών με τις Περιφέρειες και τους Δήμους, με Εκπαιδευτικούς και Επαγγελματικούς Φορείς,
Κοινωφελή Ιδρύματα, καθώς και άλλους Δημόσιους και μη Κρατικούς Φορείς.
• Συμμετοχή σε Δράσεις Επιμόρφωσης Προσωπικού Επιχειρήσεων.
• Δράσεις Υποστήριξης για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας.
• Πιστοποίηση Προσόντων.

Ομάδα Προγράμματος OPEN ART

Άγγελος Φλώρος, Επίκουρος Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Επιστημονικός Υπεύθυνος OPEN ART
Γιώργος Μηλιώτης, Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης Διαδικτυακών Εφαρμογών
Βασίλης Αλεξάνδρου, Εικαστικός
Μάρθα Γωγάκου, Εικαστικός