ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ TEXNΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Η παιδεία αρχίζει με τη γέννηση του ανθρώπου και τελειώνει με το θάνατό του.
Συντελείται παντού και πάντα.»

Κορνήλιος Καστοριάδης

[Νυχτερινή Κέρκυρα]

Για πληροφορίες που αφορούν στα ενεργά και μελλοντικά προγράμματα, αλλά και για 
τη δυνατότητα  υποβολής του δικού σας προγράμματος, μη διστάσετε να
 επικοινωνήσετε  μαζί μας.

Γραμματεία ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Διεύθυνση: Π. Αρμένη Βράιλα 4
Τ.Κ. 49132, Κέρκυρα
Email: openart@ionio.gr