ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ TEXNΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Εργαστήριο Αrduino

Διαδραστικά Ηχητικά Περιβάλλοντα

Το εργαστήριο ασχολείται με τη χρήση ανοιχτών τεχνολογιών διάδρασης στις ηχητικές εγκαταστάσεις. Περιλαμβάνει την ενασχόληση των συμμετεχόντων με ευρέως διαδεδομένες τεχνολογίες διάδρασης, όπως η χρήση αισθητήρων και συσκευών εξόδου με την ηλεκτρονική πλακέτα Arduino. Διερευνά τα χαρακτηριστικά της διάδρασης, μία διαδικασία απαραίτητη για τη σωστή επιλογή συσκευών (sensor research).

Το εργαστήριο «Arduino» εστιάζει στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στα καλλιτεχνικά αλληλεπιδραστικά έργα με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Arduino Uno. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η
ξοικείωση των συμμετεχόντων με την υλοποίηση εφαρμογών DIY (do-it-yourself), DIWO (do-it-with-others) και πρωτότυπων διαδραστικών έργων. Το εργαστήριο περιλαμβάνει: α)την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη χρήση της πλακέτας Arduino UNO, β)τη γνωριμία με τις διαθέσιμες συσκευές εισόδου, όπως αισθητήρες και διακόπτες, καθώς και με συσκευές εξόδου, όπως, μοτέρ, ηχεία, φωτιστικές πηγές και γ) την διερεύνηση μιας πιλοτικής διαδραστικής εφαρμογής. δ) την ενσωμάτωση της διάδρασης στο προτεινόμενο καλλιτεχνικό έργο.

Οι ασκήσεις λειτουργούν ως πραγματικό πεδίο μελέτης της διάδρασης αλλά και της διαδικασίας ανάπτυξης και σχεδιασμού ενός διαδραστικού έργου. Ζητήματα όπως η χαρτογράφηση πλήθους, η επικοινωνία με άλλες συσκευές και λογισμικά όπως η Processing και το Ableton διαμορφώνουν το περιεχόμενο του μαθήματος.Στόχοι Μαθήματος

Κύριο στόχο του εργαστηρίου αποτελεί η αξιοποίηση των εργαλείων του Physical Computing για την επαύξηση ενός διαδραστικού ηχητικού έργου τέχνης μέσα από τη συνέργεια της Τέχνης με την Τεχνολογία. Το εργαστήριο με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, ενθαρρύνει τον σχεδιασμό ενός εικαστικού έργου ενταγμένου στα πλαίσια που ορίζει το αναδυόμενο πεδίο του Open Hardware και η Εποχή της Πληροφορίας.

Syllabus

Physical Computing
Εισαγωγή στο Arduino
Αισθητήρες και actuators
Ανοιχτές Τεχνολογίες Ήχου

Πιστοποίηση

Στους συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα δίνεται ‘Πιστοποίηση Επιμόρφωσης’ στο πρόγραμμα OPEN ART από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΚΕΔΙΒΙΜ).

Περίοδος / Διάρκεια

Χειμερινό Εξάμηνο

Κόστος Συμμετοχής

Δωρεάν

Eξοπλισμός

OPEN ART Arduino Kit: €37,60.
https://www.cableworks.gr/ilektronika/arduino/kit/open-art-arduino-kit/
 Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών και αισθητήρων για να καλύψει το σύνολο των μαθημάτων. Επίσημος προμηθευτής του προγράμματος 
OPEN ART είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα CableWorks.gr.
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Σε ποιους απευθύνεται

Η ενότητα απευθύνεται αποκλειστικά στις συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες του προγράμματος ARTIST LAB 2022.

Προϋποθέσεις

Προηγούμενη εμπειρία στον προγραμματισμό είναι ευπρόσδεκτη, αλλά όχι απαραίτητη.

Επιμέλεια Μαθήματος: Open Art Artist Lab