ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ TEXNΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Αrtist Lab

To πρόγραμμα ARTIST LAB του OPEN ART είναι ένας εκπαιδευτικός χώρος - μια δημιουργική πλατφόρμα του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου που απευθύνεται σε καλλιτέχνες με διακεκριμένη ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα στο πεδίο Τέχνη και Τεχνολογία.
To ARTIST LAB παρέχει τη δυνατότητα στους πιστοποιημένους εκπαιδευτές να υλοποιήσουν το δικό τους εργαστήριο υπό την αιγίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

To OPEN ART προσκαλεί με το πρόγραμμα ARTIST LAB ανεξάρτητους καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και λοιπές δημιουργικές ομάδες να υλοποιήσουν το δικό τους εργαστηριακό μάθημα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας υπό την αιγίδα του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου επενδύει στη διάδοση και διάχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, σχεδιάζοντας ένα ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τα μη-μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ενθαρρύνει την καινοτομία στην καλλιτεχνική δράση, διευκολύνοντας έτσι την πρόοδο και την εξέλιξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Με αυτόν τον τρόπο υποβοηθάται η διάδοση του βάθος και της ποικιλομορφίας των πολιτιστικών πόρων από το τη μία γενιά στην άλλη. Ο απώτερος στόχος του Κέντρου είναι να διαδώσει και να προωθήσει τη διά βίου μάθηση στην καλλιτεχνική πρακτική, επιτρέποντας στην τέχνη και στον πολιτισμό να αναλάβουν κεντρικό ρόλο στην κοινωνία.

Υποστηρίζει και προωθεί την καλλιτεχνική δραστηριότητα, την κατάρτιση των νέων τεχνολογιών, την ανταλλαγή απόψεων και τη διεπιστημονική συνεργασία. Το πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες τη μέθοδο και τα σύγχρονα εργαλεία που χρειάζονται ώστε να πειραματιστούν και να υλοποιήσουν τα έργα τους, συνδυάζοντας την Τέχνη με την Τεχνολογία, τη Διαδραστικότητα και την Κοινωνία.

Ανοιχτό κάλεσμα σε καλλιτέχνες

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενθαρρύνει τους νέους καλλιτέχνες να υποβάλουν την πρόταση τους για ένα θεματικό εργαστήριο. Το εργαστήριο μπορεί να έχει ελεύθερο θέμα αλλά θα πρέπει να σχετίζεται με το πεδίο Τέχνη, Τεχνολογία, Επιστήμες και Κοινωνία. Βασικό στόχο αποτελεί ο σχεδιασμός και υλοποίηση καλλιτεχνικών έργων τα οποία θα παρουσιαστούν σε μια από τις ερχόμενες δράσεις του τμήματος. Για τη διασύνδεση με τις ακαδημαϊκές και καλλιτεχνικές δομές του τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας προτείνεται η επίσκεψη των συμμετεχόντων στην Κέρκυρα στο πλαίσιο των προσεχών ακαδημαϊκών και καλλιτεχνικών δράσεων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι των παρακάτω τίτλων:


Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Μητρώο Εκπαιδευτών Ιονίου Πανεπιστημίου

Διασύνδεση και Συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η συνεργασία και σύνδεση του υποψήφιου «Εκπαιδευτή» με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο υλοποιείται μέσα από τα παρακάτω στάδια: 
α) Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών του
Ιονίου Πανεπιστημίου
β) Έγκριση Υποβληθείσας Πρότασης
γ) Ανάρτηση του προτεινόμενου εργαστηρίου στο διαδίκτυο
δ) Εγγραφή συμμετεχόντων
ε) Έναρξη και Ολοκλήρωση εργαστηρίου
στ) Διασύνδεση με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ζ) Σχεδιασμός και Υλοποίηση Έκθεσης

α) Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Για την εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ιονίου Πανεπιστημίου γίνεται αξιολόγηση του βιογραφικού σημειώματος. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ‘Μητρώο Εκπαιδευτών’ Η εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών δε συνεπάγεται αυτόματα τη συμμετοχή στα προγράμματα του Κέντρου.

β) Έγκριση Υποβληθείσας Πρότασης
Το προτεινόμενο εργαστήριο πρέπει να φέρει την έγκριση του επιστημονικού υπεύθυνου του προγράμματος OPEN ART.

γ) Ανάρτηση του προτεινόμενου εργαστηρίου στο διαδίκτυο
Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω δύο προϋποθέσεις, το προτεινόμενο εργαστήριο αναρτάται στον ιστότοπο του OPEN ART, σε ιστοσελίδα του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει παρουσία του πρόγραμμα OPEN ART.

δ) Εγγραφή συμμετεχόντων
Δίνεται διάρκεια τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων για την ενημέρωση και συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα. Η εγγραφή των συμμετεχόντων γίνεται ηλεκτρονικά. Κατά τη διάρκεια αυτή οι εκπαιδευτές υποχρεούνται να παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στους ενδιαφερόμενους για τη συμμετοχή τους στο υποβληθέν εργαστήριο.

ε) Έναρξη και Ολοκλήρωση εργαστηρίου
Το εργαστήριο υλοποιείται σε οκτώ (8) τρίωρες συναντήσεις. Οι συναντήσεις προτείνεται να γίνονται απογευματινές ώρες, όπως 18:00-21:00, για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων. Τη συνολική ημερολογιακή διάρκεια του εργαστηρίου καθώς και την περιοδικότητα των συναντήσεων ανά εβδομάδα την συναποφασιζουν ο φιλοξενούμενος εκπαιδευτικός με τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος OPEN ART.

Το πρόγραμμα προβλέπει την επίσκεψη στην Κέρκυρα για την παρακολούθηση ακαδημαϊκών και καλλιτεχνικών δράσεων. Η επίσκεψη θα πρέπει να προγραμματιστεί πριν τη λήξη του εργαστηρίου.

στ) Διασύνδεση με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τό Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ενθαρρύνει τη διασύνδεση του εργαστηρίου με τις δομές του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας διοργανώνει τα ετήσια συνέδρια Digital Culture & AudioVisual Challenges (https://avarts.ionio.gr/dcac/) και Taboo, Transgression, Transcendence (https://avarts.ionio.gr/ttt/) καθώς και το ετήσιο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών  Τεχνών (https://avarts.ionio.gr/festival/).

ζ) Σχεδιασμός και Υλοποίηση Έκθεσης
Κάθε προτεινόμενο εργαστήριο οφείλει να παράγει καλλιτεχνικά αποτελέσματα τα οποία θα εκτεθούν σε χώρο και σε ημερομηνία που θα συναποφασιστεί με τον υπεύθυνο του OPEN ART υπό την αιγίδα του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Η έκθεση θα γίνει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών που λαμβάνει χώρα κάθε Μάιο στην Κέρκυρα αλλά και σε άλλες πόλεις της επικράτειας. Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας διατηρεί συνεργασίες με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Helexpo ΔΕΘ και πολλούς άλλους φορείς. Η μεταφορά των έργων τέχνης, τα οδοιπορικά και η διαμονή των συμμετεχόντων γίνεται με έξοδα των ιδίων.

Βήματα Προτεινόμενου Εργαστηρίου

Εισαγωγή Θεματικής > Μαθήματα > Επίσκεψη στην Κέρκυρα > Μαθήματα > Παρουσίαση εργασιών > Προγραμματισμός Έκθεσης > Έκθεση

Διάρκεια Εργαστηρίου
Το προτεινόμενο εργαστήριο θα έχει διάρκεια 30 ωρών το οποίο θα υλοποιείται σε δέκα (10) τρίωρες εξ αποστάσεως τηλεδιασκέψεις. Τη συνολική διάρκεια του εργαστηρίου θα την καθορίσουν από κοινού οι επιλεγμένοι εκπαιδευτές με τον υπεύθυνο του προγράμματος OPEN ART.

Ημερομηνία Υποβολής
Η ημερομηνία υποβολής προγράμματος είναι ανοιχτή. Δεν υπάρχει κάποια προθεσμία στη διαδικασία υποβολής αίτησης. Απαιτούνται τουλάχιστον τρεις μήνες για την έναρξη του προτεινόμενου εργαστηρίου από την ημέρα υποβολής.

Artist Lab
Εγγραφή εκπαιδευτή
Artist Lab
Δημιουργία μαθήματος
Artist Lab
Επεξεργασία μαθήματος