ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ TEXNΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Ερευνητικές Προσεγγίσεις στις Εφαρμογές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας

VR | AR Research

Το μάθημα «Ερευνητικές Προσεγγίσεις στις Εφαρμογές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας» έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση της ερευνητικής μεθοδολογίας και των ερευνητικών προσεγγίσεων στις Εφαρμογές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας. Σημαντικά ζητήματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο μελέτης είναι η ευχρηστία των συστημάτων, η αποδοχή από τους χρήστες, η διερεύνηση νέων πεδίων εφαρμογής και η πρόταση νέων κατευθύνσεων στην αξιοποίηση τους καθώς και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τους σε διάφορα πεδία εφαρμογής όπως στην εκπαίδευση ή στην καλλιτεχνική παραγωγή. Το μάθημα εστιάζει στα ζητήματα της εφαρμοσμένης έρευνας και στην πειραματική ανάπτυξη.

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι οι συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του μαθήματος να είναι σε θέση να διεξάγουν εφαρμοσμένη έρευνα σε εφαρμογές και συστήματα Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας και να αξιοποιούν τις δυνατότητες της πειραματικής ανάπτυξης. Το μάθημα αποτελείται από το θεωρητικό μέρος και εργαστηριακό μέρος. Το θεωρητικό μέρος έχει ως σκοπό την κατανόηση από μέρους των εκπαιδευομένων της θεωρίας που σχετίζεται με τη διεξαγωγή έρευνας γύρω από τα περιβάλλοντα και τις τεχνολογίες Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας και τις εφαρμογές τους. Το εργαστηριακό μέρος αποσκοπεί την απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και λειτουργιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της έρευνας. Η ανάπτυξη και η ερευνητική διαδικασία βασίζεται στη χρήση μηχανών παιχνιδιών (Unity) και εξοπλισμού χαμηλού κόστους (smartphones, tablets, Η/Υ) και είναι δυνατή η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προαπαιτούμενου μαθήματος «Διαδραστικά Περιβάλλοντα Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας: Εφαρμογές στην Εκπαίδευση, στον Πολιτισμό, στα Παιχνίδια και στις Τέχνες». Ο σκοπός του μαθήματος ολοκληρώνεται με την αποτύπωση των ερευνητικών εργασιών των συμμετεχόντων σε ανάλογες επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Syllabus

Εισαγωγή στις έννοιες της έρευνας, στη μεθοδολογία της έρευνας και τα είδη της επιστημονικής έρευνας
Ορισμός ερευνητικού ζητήματος
Βιβλιογραφική επισκόπηση, αναζήτηση βιβλιογραφίας
Αποτύπωση σκοπού και στόχου έρευνας: κίνητρα, υποθέσεις, επιδιωκόμενα αποτελέσματα
Πειραματική διαδικασία: οργάνωση, έλεγχος και διεξαγωγή
Ζητήματα πειραματικής ανάπτυξης
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
Διερεύνηση φαινομένων και ερμηνεία αποτελεσμάτων
Προετοιμασία εργασίας για δημοσίευση
Προετοιμασία για παρουσίαση σε συνέδριο

Πιστοποίηση

Στους συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα δίνεται ‘Πιστοποίηση Επιμόρφωσης’ στο πρόγραμμα OPEN ART από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΚΕΔΙΒΙΜ). Επίσης δίνονται 3 ECTS και 3.6 ECVET.

Περίοδος / Διάρκεια

Εαρινό Εξάμηνο
Τα μαθήματα είναι τρίωρα και πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων.

Διάρκεια: 10 εβδομάδες
Ώρες Διδασκαλίας: 30 ώρες
Ώρες Εργασίας: 60 ώρες

Κόστος Συμμετοχής

Κόστος μαθήματος: €350
Early Registration, έως 20/9: €315
Επιλογή 2 ή περισσοτέρων μαθημάτων, έκπτωση 20%: €280
Φοιτητές, άνεργοι, ειδικές περιπτώσεις, έκπτωση 20%: €280

Προκαταβολή €100, το υπόλοιπο ποσό σε 1 δόση. Το αποδεικτικό κατάθεσης μπορεί να αποσταλεί μέσω email στο openart@ionio.gr μετά την εγγραφή.

Eξοπλισμός

Για τη συμμετοχή στο μάθημα χρειάζεται Η/Υ με τις παρακάτω προδιαγραφές σε υλικό και λογισμικό.
Προδιαγραφές υλικού*:
• Επεξεργαστή: Intel i5 ή νεότερο, εναλλακτικά AMD Ryzen 5 ή ανώτερο
• Μνήμη: 8GB ή περισσότερο
• Κάρτα γραφικών: η ενσωματωμένη επαρκεί αρκεί να υποστηρίζει DirectX10 ή μεγαλύτερο (DX11, DX12)
* Μπορείτε να ελέγξετε το υλικό του υπολογιστή με μια εφαρμογή όπως αυτή: https://www.ccleaner.com/speccy
Προτεινόμενο λειτουργικό σύστημα Η/Υ Windows 10 64bit ή οτιδήποτε από τα παρακάτω
1. Windows 7 SP1+
2. macOS 10.12+
3. Ubuntu 16.04+
Χρήσιμο συμπληρωματικό υλικό εξοπλισμού:
• Web camera ή ενσωματωμένη κάμερα σε φορητό Η/Υ
• Έξυπνο κινητό τηλέφωνο (iOS 9+ ή Android 7+), χρήσιμη η παρουσία γυροσκοπίου και επιταχυνσιόμετρου

Σε ποιους απευθύνεται

To μάθημα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές και αποφοίτους Σχολών Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Σχεδιασμού Προϊόντων, Μηχανικών Πληροφορικής, επαγγελματίες στον χώρο του Πολιτισμού και οποιονδήποτε επιθυμεί να αξιοποιήσει ερευνητικά τις τεχνολογίες και εφαρμογές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας.

Προϋποθέσεις

Απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Διαδραστικά Περιβάλλοντα Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας: Εφαρμογές στην Εκπαίδευση, στον Πολιτισμό, στα Παιχνίδια και στις Τέχνες».

Επιμέλεια Μαθήματος: Βασίλειος Κομιανός

vkomianos@ionio.gr

Ο Βασίλειος Κομιανός δραστηριοποιείται διδακτικά και ερευνητικά στο επιστημονικό πεδίο των διαδραστικών και πολυμεσικών συστημάτων μεικτής πραγματικότητας και τις εφαρμογές τους στον πολιτισμό και στις τέχνες. Έχει λάβει το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στο αντικείμενο της εξατομίκευσης των Περιβαλλόντων Μεικτής Πραγματικότητας. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και στα πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κρίση. Οι δημοσιεύσεις του εστιάζουν σε εφαρμογές και συστήματα Εικονικής-Μεικτής Πραγματικότητας στον πολιτισμό και στις τέχνες, ζητήματα υπολογιστικής απόδοσης τέτοιων εφαρμογών και δικτύωσης και κατανεμημένου υπολογισμού με πολλαπλές εφαρμογές. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία με συμμετοχή σε αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα στη θεματική περιοχή της Πληροφορικής και στις τεχνολογίες και εφαρμογές Εικονικής, Επαυξημένης και Μεικτής Πραγματικότητας. Διαδραστικές εφαρμογές που έχει υλοποιήσει, εγκαταστάσεις και οπτικο-ακουστικά προγράμματα έχουν παρουσιαστεί σε εκδηλώσεις, φεστιβάλ ή αποτελούν μόνιμα εκθέματα εκθεσιακών χώρων.