ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ TEXNΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαδραστικά Περιβάλλοντα Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας

VR | AR Εφαρμογές στην Εκπαίδευση, στον Πολιτισμό, στα Παιχνίδια και στις Τέχνες

Το μάθημα «Διαδραστικά Περιβάλλοντα Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας: Εφαρμογές στην Εκπαίδευση, στον Πολιτισμό, στα Παιχνίδια και στις Τέχνες» έχει ως αντικείμενο τις τεχνολογίες και τις μεθόδους δημιουργίας περιβαλλόντων εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την ενσωμάτωση αντικειμένων, την υλοποίηση σεναρίων και την είσοδο των χρηστών σε αυτά με δυνατότητες περιήγησης στον 3Δ χώρο, διάδρασης με αυτόν και τα αντικείμενα και επιρροής στην εξέλιξη των σεναρίων. Σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των περιβαλλόντων διαδραματίζουν οι πλατφόρμες ανάπτυξης παιχνιδιών βίντεο (game engines, π.χ. Unity) οι οποίες παρέχουν την απαιτούμενη λειτουργικότητα.

Μελετώνται οι μέθοδοι εφαρμογής τους στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στα παιχνίδια και στις τέχνες. Το μάθημα μπορεί να συνδυαστεί με γνώσεις και δεξιότητες από άλλα πεδία όπως τη σύνθεση εικονικών περιβαλλόντων, τη σχεδίαση 3Δ μοντέλων για ενσωμάτωση τους στο περιβάλλον, τη σχεδιοκίνηση για τη δημιουργία αναπαραστάσεων, τον ηχητικό σχεδιασμό για την ηχητική επένδυση του περιβάλλοντος και τη χρήση εξοπλισμού αισθητήρων και μικροελεγκτών για την επέκταση των διαδραστικών λειτουργιών.

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις για τη δημιουργία εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας με χρήση συστημάτων ανάπτυξης παιχνιδιών βίντεο. Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τις θεωρίες διάδρασης, τα ζητήματα βελτίωσης της εμβύθισης του χρήστη στα περιβάλλοντα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας και την ενσωμάτωση σεναρίων για πληθώρα εφαρμογών (εκπαίδευση, ψυχαγωγία, τέχνες κ.α.). Σε κάθε μια από τις εβδομαδιαίες ενότητες οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τη θεωρία σε υλοποίηση του ενδιαφέροντος τους. Το μάθημα αποτελείται από το θεωρητικό μέρος και εργαστηριακό μέρος. Το θεωρητικό μέρος έχει ως σκοπό την κατανόηση από μέρους των εκπαιδευομένων της θεωρίας που σχετίζεται με τα περιβάλλοντα και τις τεχνολογίες Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας και τις εφαρμογές τους. Το εργαστηριακό μέρος αποσκοπεί στην απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης του λογισμικού ανάπτυξης Unity και δημιουργίας λειτουργιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας συμβατής με εξοπλισμό χαμηλού κόστους (smartphones, tablets, Η/Υ) ο οποίος είναι προσβάσιμος από μεγάλη μερίδα χρηστών. Ο σκοπός του μαθήματος ολοκληρώνεται με την κατάθεση από μέρους των συμμετεχόντων μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής σε πεδίο ενδιαφέροντος συμβατό με το αντικείμενο του μαθήματος (εκπαίδευση, πολιτισμό, τέχνες, videogame).

Syllabus

Εισαγωγή στα διαδραστικά περιβάλλοντα Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας
Τεχνολογίες Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας και πλατφόρμες ανάπτυξης
Στοιχεία σχεδιασμού και σύνθεσης περιβαλλόντων Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας
Περιήγηση και διάδραση σε περιβάλλοντα Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας - διεπαφές χρήστη
Προγραμματισμός ενεργειών - Υλοποίηση σεναρίων και λειτουργιών
Περιεχόμενο σχεδιοκίνησης και ηχητικού σχεδιασμού σε περιβάλλοντα Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματι
Προσομοίωση γεγονότων, εξέλιξη φαινομένων και κανόνες
Παιχνίδια σε περιβάλλοντα Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας
Διασύνδεση με συστήματα εξοπλισμού αισθητήρων και μικροελεγκτών για την επέκταση της διάδρασης
Διάθεση της εφαρμογής στο κοινό: δημοσίευση, διανομή, συντήρηση

Πιστοποίηση

Στους συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα δίνεται ‘Πιστοποίηση Επιμόρφωσης’ στο πρόγραμμα OPEN ART από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΚΕΔΙΒΙΜ). Επίσης δίνονται 3 ECTS και 3.6 ECVET.

Περίοδος / Διάρκεια

Χειμερινό Εξάμηνο
Τα μαθήματα είναι τρίωρα και πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων.

Διάρκεια: 10 εβδομάδες
Ώρες Διδασκαλίας: 30 ώρες
Ώρες Εργασίας: 60 ώρες

Κόστος Συμμετοχής

Κόστος μαθήματος: €350
Early Registration, έως 20/9: €315
Επιλογή 2 ή περισσοτέρων μαθημάτων, έκπτωση 20%: €280
Φοιτητές, άνεργοι, ειδικές περιπτώσεις, έκπτωση 20%: €280

Προκαταβολή €100, το υπόλοιπο ποσό σε 1 δόση. Το αποδεικτικό κατάθεσης μπορεί να αποσταλεί μέσω email στο openart@ionio.gr μετά την εγγραφή.

Eξοπλισμός

Για τη συμμετοχή στο μάθημα χρειάζεται Η/Υ με τις παρακάτω προδιαγραφές σε υλικό και λογισμικό.
Προδιαγραφές υλικού*:
• Επεξεργαστή: Intel i5 ή νεότερο, εναλλακτικά AMD Ryzen 5 ή ανώτερο
• Μνήμη: 8GB ή περισσότερο
• Κάρτα γραφικών: η ενσωματωμένη επαρκεί αρκεί να υποστηρίζει DirectX10 ή μεγαλύτερο (DX11, DX12)
* Μπορείτε να ελέγξετε το υλικό του υπολογιστή με μια εφαρμογή όπως αυτή: https://www.ccleaner.com/speccy
Προτεινόμενο λειτουργικό σύστημα Η/Υ Windows 10 64bit ή οτιδήποτε από τα παρακάτω
1. Windows 7 SP1+
2. macOS 10.12+
3. Ubuntu 16.04+
Χρήσιμο συμπληρωματικό υλικό εξοπλισμού:
• Web camera ή ενσωματωμένη κάμερα σε φορητό Η/Υ
• Έξυπνο κινητό τηλέφωνο (iOS 9+ ή Android 7+), χρήσιμη η παρουσία γυροσκοπίου και επιταχυνσιόμετρου

Σε ποιους απευθύνεται

To μάθημα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές και αποφοίτους Σχολών Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Σχεδιασμού Προϊόντων, Μηχανικών Πληροφορικής, επαγγελματίες στον χώρο του Πολιτισμού και οποιονδήποτε επιθυμεί να γνωρίσει τις τεχνολογίες Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας και τις εφαρμογές τους.

Προϋποθέσεις

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου.

Επιμέλεια Μαθήματος: Βασίλειος Κομιανός

vkomianos@ionio.gr

Ο Βασίλειος Κομιανός δραστηριοποιείται διδακτικά και ερευνητικά στο επιστημονικό πεδίο των διαδραστικών και πολυμεσικών συστημάτων μεικτής πραγματικότητας και τις εφαρμογές τους στον πολιτισμό και στις τέχνες. Έχει λάβει το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στο αντικείμενο της εξατομίκευσης των Περιβαλλόντων Μεικτής Πραγματικότητας. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και στα πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κρίση. Οι δημοσιεύσεις του εστιάζουν σε εφαρμογές και συστήματα Εικονικής-Μεικτής Πραγματικότητας στον πολιτισμό και στις τέχνες, ζητήματα υπολογιστικής απόδοσης τέτοιων εφαρμογών και δικτύωσης και κατανεμημένου υπολογισμού με πολλαπλές εφαρμογές. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία με συμμετοχή σε αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα στη θεματική περιοχή της Πληροφορικής και στις τεχνολογίες και εφαρμογές Εικονικής, Επαυξημένης και Μεικτής Πραγματικότητας. Διαδραστικές εφαρμογές που έχει υλοποιήσει, εγκαταστάσεις και οπτικο-ακουστικά προγράμματα έχουν παρουσιαστεί σε εκδηλώσεις, φεστιβάλ ή αποτελούν μόνιμα εκθέματα εκθεσιακών χώρων.