ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ TEXNΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Αίτηση Συμμετοχής OpenArt

Προσωπικά Στοιχεία
Εκπαίδευση / Εμπειρία
Κατάρτιση:


Πηγή ενημέρωσης για το πρόγραμμα OPENART:> Επισύναψη απόδειξης πληρωμής

Αν όλα τα μαθήματα που επιλέξατε είναι δωρεάν αυτό το πεδίο δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί.

Μια φωτογραφία απόδειξης ή ένα PDF από online banking. Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 2MB.

Εάν δεν είναι διαθέσιμη μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση και να αποστείλλετε το αποδεικτικό πληρωμής αργότερα μέσω email.

Όροι Συμμετοχής

1) Απαγορεύεται η ηχογράφηση και μαγνητοσκόπηση των μαθημάτων από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.

2) Τα μαθήματα υλοποιούνται υποχρεωτικά με τη χρήση κάμερας, τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για τους εκπαιδευόμενους.

3) Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στις 10 διδακτικές εβδομάδες των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει δικαίωμα για δύο μόνο απουσίες ανά μάθημα. Εάν ο εκπαιδευόμενος υπερβεί τις δύο (2) απουσίες σε κάποιο από τα μαθήματα απομακρύνεται από το πρόγραμμα δίχως άλλη ενημέρωση.

4) Κάποια μαθήματα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν ασκήσεις για την βέλτιστη κατανόηση του περιεχομένου. Η αποτυχία ή μη συμμετοχή στις ασκήσεις θα λαμβάνεται ως απουσία.

5) Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο OPEN ART συνοδεύεται με τη δυνατότητα υλοποίησης καλλιτεχνικών έργων. Τα προτεινόμενα από τους εκπαιδευόμενους έργα που θα υποβληθούν στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν σημαίνει ότι θα συμπεριληφθούν και στην έκθεση που δύναται να πραγματοποιηθεί. Θα γίνει αξιολόγηση των προτάσεων για τη συμμετοχή των έργων στην έκθεση.

6) Τα αποκλειστικά δικαιώματα των έργων τα έχουν οι δημιουργοί. Παραχωρείτε στο OPEN ART και στο ADAF η δυνατότητα προβολής και προώθησης των έργων σε έντυπα και ψηφιακά μέσα μαζικής επικοινωνίας με αναφορά στα ονόματα των δημιουργών.

Οι δημιουργοί που επιθυμούν να επικοινωνήσουν το έργο τους είναι ελεύθεροι να το κάνουν με την υποχρέωση να αναφέρουν ότι το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του OPEN ART, πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου και σε συνεργασία με το ADAF.

7) Τα προσωπικά σας δεδομένα δύναται να χρησιμοποιηθούν από το OPEN ART, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ADAF για τη διευκόλυνση των διαδικασιών μόνο κατά τη διάρκεια του προγράμματος και της συμμετοχής του έργου τους στην έκθεση. Έκτοτε απαγορεύεται η χρήση τους.

8) Οποιαδήποτε πιστοποίηση στους συμμετέχοντες θα μπορεί να δοθεί μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Βεβαιώνω ότι τα παραπάνω προσωπικά στοιχεία είναι αληθή, αποδέχομαι τους παραπάνω όρους και θέλω να συμμετάσχω στο πρόγραμμα.