ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ TEXNΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

OPEN
ART

Still Life

Στράτος Σεραφειμίδης

Still Life

Credits / Περιγραφή

Το έργο ‘’Still Life’’ είναι μια δια δραστική οπτικοακουστική εγκατάσταση.Το έργο προτείνει ένα αφήγημα ένος χαρακτήρα όπου είναι ένα παραιτημένο ψηφιακού αρχείο,που έχει αποκτήσει ανθρώπινη υπόσταση. Ο χαρακτήρας εγκλωβισμένος στον ψηφιακό κόσμο αποζητά από τους θεατές να ακούσουν την ιστορία του.
Χρησιμοποιώντας ηχητικές φράσεις του χαρακτήρα προσκαλώ τον θεατή να ακούσει την ιστορία του χαρακτήρα. Ανάλογα με την διά δρασή του στον χώρο,θα υπάρξουν διαφορετικά συμπεράσματα ως προς το αφήγημα του χαρακτήρα.
Το έργο θέτει ερωτήματα ως το δίπολο υποκειμένου-αντικειμένου,όπως τι γίνεται όταν τα αντικείμενα αποκτούν ανθρώπινη υπόσταση και προσπαθούν να επικοινωνήσουν με εμάς τους ανθρώπους. Σχολιάζοντας παράλληλα,την ανθρώπινη συνθήκη στον ψηφιακό κόσμο και τι γίνεται όταν ο ψηφιακός κόσμος αποκτά συναίσθηση και νοημοσύνη αρκετά κοντά στον άνθρωπο.


Δείτε το VIDEO