ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ TEXNΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

OPEN
ART

mapMyVisit

Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη

mapMyVisit

Credits / Περιγραφή

Συμμετέχοντες:
Ο αριθμός των συμμετεχόντων εξαρτάται από τη διάρκεια της έκθεσης κάθε μέρα, καθώς κρίνεται απαραίτητο να αντικαθίσταται ο/η χορευτής/τρια κάθε μία ώρα από άλλον/άλλη χορευτή/τρια.
Στο βίντεο συμμετέχουν: Ευθύμιος Μοσχόπουλος, Ραλλού Καρέλα, Άντρια Δημητρίου, Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη


Το mapMyVisit ενεργοποιείται από τους/τις επισκέπτες/τριες του A.D.A.F. Ένα διαδραστικό Jukebox το οποίο διαθέτει στη μνήμη του τόσα μουσικά κομμάτια και κατ’ επέκταση χορογραφίες όσα και τα ζευγάρια laser - αισθητήρες φωτός με τα οποία είναι προγραμματισμένο να επικοινωνεί. Ο/Η επισκέπτης/τρια έχει τον πρώτο λόγο όσον αφορά την επιλογή του ήχου και του χορού, που θα ακούσει και θα δει αντίστοιχα, περνώντας ακούσια ή εκούσια μπροστά από τα laser. Αυτά είναι προγραμματισμένα να θέτουν σε λειτουργία χρωματιστούς λαμπτήρες επάνω σε μια ξύλινη επιφάνεια που παίρνει εδώ τον ρόλο κονσόλας. Δηλαδή, τον τελευταίο λόγο έχει ο/η Dj ο/η οποίος/α χειρίζεται τους διακόπτες που σβήνουν το φως και εκκινούν το μουσικό κομμάτι που αντιστοιχεί στον καθένα και, κατά συνέπεια, την χορογραφία που εκτελείται από έναν χορευτή ή χορεύτρια. Το mapMyVisit προτείνει μια αλυσιδωτή σχέση κίνησης - φωτός - ήχου δημιουργώντας μία διαφορετική χαρτογράφηση της κινητικότητας των επισκεπτών/ριών εντός του εκθεσιακού χώρου του A.D.A.F.


Δείτε το VIDEO