ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ TEXNΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

OPEN
ART

Το λεξικό της βίας

Ερμίνα Αποστολάκη

Το λεξικό της βίας

Credits / Περιγραφή

Συμμετέχοντες:
Ερμίνα Αποστολάκη
Νικόλας Κάπρος (τεχνική επίβλεψη του έργου)


Η λεκτική κακοποίηση (επίσης γνωστή ως λεκτικός εκφοβισμός) περιγράφεται ως μια αρνητική δήλωση που απευθύνεται προς το θύμα ή είναι σχετική με το θύμα. Ο καθένας μπορεί να δεχτεί λεκτική κακοποίηση. Τυπικά η λεκτική κακοποίηση αυξάνεται σε ένταση και συχνότητα με την πάροδο του χρόνου. Το στοχοποιημένο άτομο μπορεί με την πάροδο του χρόνου να αναπτύξει οποιαδήποτε ασθένεια σχετίζεται με το άγχος. Η λεκτική κακοποίηση προκαλεί στο θύμα συναισθηματικό πόνο και ψυχική οδύνη. Αν και είναι η πιο συνηθισμένη μορφή κακοποίησης, η λεκτική κακοποίηση γενικά δεν εκλαμβάνεται με την ίδια σοβαρότητα όπως οι άλλες μορφές κακοποίησης, γιατί δεν υπάρχουν ορατές αποδείξεις πως έχει συμβεί και ο θύτης μπορεί να έχει άψογη συμπεριφορά στη συναναστροφή του με τους γύρω. Η διαδραστική εγκατάσταση Το λεξικό της βίας ασχολείται με λέξεις ενταγμένες στο καθημερινό μας λεξιλόγιο, οι οποίες έχουν αποτελέσει και αποτελούν “εργαλεία” λεκτικής κακοποίησης για ποικίλες κοινωνικές ομάδες όπως οι γυναίκες, τα LGBTQI+ άτομα κ.ά.


Δείτε το VIDEO