ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ TEXNΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

OPEN
ART

Ο χώρος της καρδιάς

Ασημίνα Μηλαροκώστα

Ο χώρος της καρδιάς

Credits / Περιγραφή

Η έννοια του προσωπικού χώρου.
Η κατασκεή του προσωπικού χώρου σε έναν κοινωνικό ιστό . Αυτό που με ενδιαφέρει να ενσωματώσω και να δείξω στο διαδραστικό έργο είναι το πώς ένας άνθρωπος αλληλεπιδρά με έναν άλλον άνθρωπο, όταν ο ένας πάει να εισχωρήσει απειλητικά στο οικείο χώρο του άλλου , δηλαδή στον ζωτικό του , προσωπικό του χώρο.Ποιά θα είναι η αντίδραση;
Ενώ ο προσωπικός μας χώρος περιγράφει τον άμεσο χώρο που περιβάλλει το άτομό μας , η περιοχή αναφέρεται επίσης , σε χώρο που καλούμαστε είτε να διεκδικήσουμε είτε να υπερασπιστούμε.
Για να έχουμε σωματική και ψυχική υγεία , είναι σημαντικό να θέτουμε τα όριά μας.Το όριο είναι όπως μια γραμμή ιδιοκτησίας. Όμως , τα προσωπικά όρια είναι πιο δύσκολο να οριστούν γιατί οι γραμμές είναι αόρατες , μπορούν να αλλάξουν και είναι διαφορετικές για κάθε άτομο . Τα προσωπικά όρια καθορίζουν που τελειώνεις εσύ και που αρχίζουν οι άλλοι και προσδιορίζονται από την έκταση σωματικού και συναισθηματικού χώρου που επιτρέπεις μεταξύ του εαυτού σου και των άλλων. Τα προσωπικά όρια σε βοηθούν να αποφασίσεις ποιά είδη επικοινωνίας , συμπεριφοράς και συνδιαλλαγής είναι αποδεκτά για σένα.
Επομένως , ο προσωπικός χώρος του ανθρώπου οριοθετείται από ένα << απωστικό δυναμικό>> για άλλους ανθρώπους γύρω του που μέσα σε αυτό νιώθει ασφαλής. Μέσα στο ζωτικό χώρο οι μη οικείοι άνθρωποι θεωρούνται εύκολα εισβολείς και οι ισορροπίες παύουν εύκολα να είναι ευσταθείς καθώς κυριευόμαστε από το πρωτόγονο αίσθημα του φόβου.

Το έργο αποτελείται από ένα ημιδιαφανές 3d γλυπτό καρδιάς , διαστάσεις 13 x 20 εκ. , από ένα πολυμερές υλικό (PLA). Η καρδιά περικλείεται από τρείς ομόκεντρους κύκλους χρωματιστους , με διαφορετική διάμετρο.
Εφόσον είναι διαδραστικό , όταν ο θεατής θα πλησιάζει την καρδιά , θα δημιουργείται ήχος και διαφοροποίηση φωτός ανάλογα με την απόσταση που έχει από την καρδιά. Η καρδιά είναι εξοπλισμένη με λεντ string φωτάκια (μπλέ και κόκκινο) και ηχεία .Η εγκατάσταση θα είναι επιδαπέδια.


Δείτε το VIDEO